Organizacioni odbor 50. Međunarodnog festivala poezije „Smederevska pesnička jesen“ raspisao je konkurs za pesničku nagradu „Zlatna struna“

Autori na konkurs mogu poslati najviše dve svoje neobjavljene pesme napisane na srpskom ili nekom stranom jeziku sa prevodom na srpski jezik. Pesme treba otkucati i potpisati šifrom. Uz pesme je neophodno dostaviti i razrešenje šifre zapečaćeno u posebnoj koverti. Razrešenje šifre mora da sadrži: puno ime i prezime, adresu i broj telefona. Pesme poslati na adresu:

MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE
SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN
(ZA KONKURS „ZLATNA STRUNA“)
PP 118, 11300 SMEDEREVO

Pesme treba poslati najkasnije do 16. septebra 2019. godine.

Ostavi odgovor

E-mail adresa neće biti prikazana.